Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Wij hechten veel waarde aan het waarborgen van uw recht
op privacy. Uw persoonsgegevens worden door Jansen Machinehandel B.V. in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
en nationale wet- enregelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Uitvoeringswet AVG (UAVG) verwerkt.
In deze Privacy & Cookie Verklaring leggen we uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

PRIVACY & COOKIE VERKLARING

Inhoudsopgave

1. Wat doen we met uw persoonsgegevens?
2. Wat zijn cookies en van welke cookies maakt Jansen Machinehandel B.V. gebruik?
3. Wie ontvangen uw persoonsgegevens?
4. Uw rechten
5. Links naar andere websites
6. Uitoefening van uw rechten en contact met Jansen Machinehandel B.V.
7. Wijzigingen in de Privacy & Cookie Verklaring

1. Wat doen we met uw persoonsgegevens?

1.1 Algemeen

1.1.1 Nieuwsbrief 

Bij inschrijving voor onze digitale nieuwsbrief vragen wij u om uw naam en e-mailadres. Met uw toestemming gebruiken wij uw naam en uw e-mailadres om u onze nieuwsbrief toe te sturen.
Om u een zo relevant mogelijke nieuwsbrief te sturen stemmen wij de inhoud van onze nieuwsbrief zoveel mogelijk op uw online surf- en leesgedrag op onze eigen website. Daarnaast kunnen wij in statistieken zien of de mail geopend wordt en op welke advertenties uit de nieuwsbrief wordt geklikt. Als u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, kunt u zich daarvoor ieder moment afmelden. Afmelden is mogelijk middels deze afmeldlink. Deze staat tevens onderaan elke nieuwsbrief.

1.1.3 Bescherming van onze systemen

Voor een comfortabel gebruik van onze website/applicatie, analyse van de veiligheid en stabiliteit van het systeem en ter bescherming van onze systemen, slaan wij van ieder bezoek aan onze website toegangsgegevens in de vorm van logbestanden op. Deze logbestanden bestaan uit:

 • De website van waaruit u onze website oproept;
 • Het IP-adres;
 • Het tijdstip en de datum van toegang;
 • De aanvraag van de cliënt server;
 • De http-antwoordcode;
 • De overgedragen hoeveelheid data;
 • De informatie over de browser en het besturingssysteem welke u gebruikt.

1.1.4 Locatiegegevens

Wij gebruiken uw locatiegegevens, indien u in uw browser of instellingen van uw besturingssysteem of eindapparaat hiermee hebt ingestemd.

1.1.5 Bewaartermijn 

Statistieken die wij gebruiken voor onze nieuwsbrief worden door ons maximaal 180 dagen bewaard.
Logbestanden die wij van ieder bezoek aan onze website opslaan worden door ons maximaal 12 maanden bewaard.

1.2 Cameratoezicht

In en rondom het pand van Jansen Machinehandel B.V. maken wij gebruik van cameratoezicht. Dit doen wij om onze eigendommen te beveiligen en onze werknemers, klanten en leveranciers te beschermen. Ook willen wij met het cameratoezicht strafbare feiten of onrechtmatig gedrag voorkomen of opsporen. Wij hebben hierbij een gerechtvaardigd belang aangezien we een veilige en beschermde omgeving willen verschaffen aan iedereen die onze filialen betreedt.

1.2.3 Bewaartermijn

Camerabeelden worden door ons gedurende 7 dagen bewaard in het systeem en worden daarna automatisch overschreven. Indien een (mogelijk) incident heeft plaatsgevonden, kunnen de beelden langer dan 7 dagen bewaard worden. De beelden worden dan zolang als nodig bewaard, om het (mogelijke) incident op te lossen.

 

 

1.3 Jansen Machinehandel B.V. bestelling

1.3.1 Verwerken & leveren bestelling

Ten behoeve van het verwerken, factureren en het leveren van uw bestelling verwerken wij: uw (bedrijfs)naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en betaalwijze.
Wij hebben er belang bij dat u uw bestelling (tijdig, dat wil zeggen binnen de overeengekomen betalingstermijn) betaalt. Wanneer u uw betalingsverplichting niet nakomt en daarmee in gebreke blijft, kunnen wij uw persoonsgegevens ter incasso doorsturen naar een incassobureau ter afwikkeling van de betaling.

1.3.2 Bewaartermijn 

Van uw bestel- en leveringsgegevens bewaren wij, de conform handels- en belastingwetgeving vereiste gegevens gedurende de daarvoor wettelijk verplichte periode.

1.5 Contact met zakenpartners

Deze privacyverklaring is ook van toepassing indien u als zakenpartner contact met ons opneemt, contractuele onderhandelingen met ons plaatsvinden of als er reeds contractuele afspraken met ons bestaan en in dit verband persoonsgegevens worden verwerkt. Welke gegevens worden verwerkt hangt af van de overeengekomen diensten. Daarom zal niet alle onderstaande informatie uit dit hoofdstuk voor u relevant zijn.
In principe krijgen wij de gegevens rechtstreeks van u als zakenpartner. Het kan echter zijn dat wij gegevens krijgen van derden, zoals kredietbureaus, de belastingdienst e.d.
Relevante persoonsgegevens kunnen zijn: persoonsgegevens (bv. voor- en achternaam, adres en andere contactgegevens, geboortedatum en -plaats en nationaliteit), identificatie- en authentificatie gegevens (bv. uittreksels uit het handelsregister, paspoortgegevens, handtekeningen), gegevens in het kader van onze zakelijke relatie (bv. betalingsgegevens, gegevens over bestellingen), kredietwaardigheidsgegevens, gegevens over bedrijfsstructuren en eigenaarschap, foto- en video-opnamen (bv. voor leveringen van goederen) en andere gegevens die vergelijkbaar zijn met de vermelde categorieën.
Deze gegevens hebben wij nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Daarnaast kan de verwerking van uw gegevens ook noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld de identificatieverplichting of de fiscale regelgeving. Daarnaast hebben wij uw gegevens nodig voor onze gerechtvaardigde belangen, zoals het beoordelen van de geschiktheid van onze zakenpartner, het indienen van rechtsvorderingen of het uitvoeren van toegangscontroles.

1.5.1 Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard zolang deze noodzakelijk zijn met het oog op bovengenoemde doeleinden

2. Wat zijn cookies en van welke cookies maakt Jansen Machinehandel B.V. gebruik?

Op onze website maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in het tussengeheugen van uw internetbrowser en op uw eigen computer, mobiele telefoon, tablet of ander apparaat worden opgeslagen, op het moment dat u onze website bezoekt. Cookies beschadigen uw eindapparaat niet, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen die telkens in verband met het specifiek gebruik van het eindapparaat ontstaat. Dat betekent echter niet dat wij u daardoor direct kunnen identificeren. Cookies worden door de meeste browsers automatisch geaccepteerd. In paragraaf 2.5 leest u hoe u cookies kunt verwijderen en/of uitschakelen. . Hieronder worden vier categorieën cookies waar wij gebruik van maken toegelicht.

2.1 Functionele cookies 

Functionele cookies ook wel aangeduid als “noodzakelijke cookies” zijn technisch noodzakelijk om onze website goed te laten werken.
Dit zijn onder andere cookies die ervoor zorgen dat:

 • U browserinstellingen worden uitgelezen, zodat onze website optimaal op uw beeldscherm wordt weergeven.

2.2 Google Analytics

 

2.2.1 Analytische cookies

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC. (“Google”). De cookies die door deze partij worden geplaatst genereren informatie over uw gebruik van onze website. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en ten behoeve van marktonderzoek en optimalisatie van de website. Wij hebben daarmee een gerechtvaardigd belang voor het verwerken van uw gegevens. De IP-adressen worden hierbij geanonimiseerd zodat identificatie niet mogelijk is. U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat er cookies worden geplaatst betreffende uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) door deze browser-add-on te downloaden en te installeren. Als alternatief voor de browser-add-on, met name voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook verhinderen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op deze link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie op uw computer geplaatst die toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert. De opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen. De statistisch verwerkte gegevens in Google Analytics worden door Google na 14 maanden gewist.

2.3 Social media cookies: Social PlugIns

Op deze website wordt gebruik gemaakt van Social PlugIns/ Social media buttons van Facebook, Google+ en Twitter om webpagina’s te kunnen promoten.
Deze buttons werken door middel van code die afkomstig zijn van die sociale netwerken. Door middel van deze code worden, nadat u de betreffende button hebt aangeklikt, cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Voor een overzicht van de informatie die middels de Social media buttons worden verzameld, voor welk doel, de opslagtermijn en met welke partijen dit – voor zover relevant- wordt gedeeld, verwijzen wij naar de verklaringen van de verschillende bovengenoemde sociale media partijen.

2.4 Tracking cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van tracking cookies ook wel aangeduid als “marketing cookies”. Daarbij wordt uw surfgedrag voor marketingdoeleinden, in geanonimiseerde vorm verzameld en in "cookie"-tekstbestanden op uw computer opgeslagen. Met uw toestemming leggen wij uw gebruikersgedrag vast op de door ons beheerde websites en de door ons verstuurde nieuwsbrieven. Op uw online surf-, en leesgedrag stemmen wij onze websites, online uitingen en nieuwsbrief af.

2.5. Bewaartermijn

Over het algemeen worden geplaatste cookies niet langer bewaard dan tot wanneer u uw browser sluit. Bepaalde cookies blijven voor een langere tijd opgeslagen. U kunt geplaatste cookies echter verwijderen door deze te verwijderen van uw browser. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browserinstellingen te wijzigen. Raadpleeg hiervoor de ‘Help’-functie in uw browser. Wij maken u er echter op attent dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

3. Wie ontvangen uw persoonsgegevens?

3.1 Ontvangers binnen Jansen Machinehandel B.V.

Alleen de afdelingen binnen Jansen Machinehandel B.V. die uw gegevens nodig hebben voor de eerder in deze Privacy & Cookieverklaring genoemde doeleinden ontvangen uw gegevens.
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan andere Jansen Machinehandel B.V. entiteiten.

4. Uw rechten

Om Uw privacy nog beter te kunnen waarborgen heeft u een aantal rechten. Deze rechten worden hieronder kort toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting over uw rechten raden we u aan de website van Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen. U kunt onderstaande rechten uitoefenen door contact op te nemen met Jansen Machinehandel B.V. via het postadres: Jansen Machinehandel B.V., t.a.v. AVG, Bredaseweg 210, 4873 LA Etten-Leur en/of via het e-mailadres: administratie@jmach.nl.

4.1 Recht op gegevenswissing

U kunt bij ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens volledig te verwijderen. Dient u dit verzoek bij ons in, dan gaan wij vervolgens voor u na of wij hiertoe verplicht zijn. In sommige gevallen zijn wij namelijk genoodzaakt uw gegevens toch te bewaren. Wij brengen u hier natuurlijk van op de hoogte.

4.2 Recht op verwerkingsbeperking

De beperking van de verwerking houdt in dat wij de verwerking van de persoonsgegevens tijdelijk staken. Er wordt als het ware een tijdelijk slot op uw persoonsgegevens gezet totdat een bezwaar of probleem is opgelost. U kunt in een aantal situaties hierom verzoeken.

 • Wij hopen dat het niet zal gebeuren, maar worden wij het met elkaar niet eens over de uitkomst van uw recht op rectificatie, dan kun u ons verzoeken om de verwerking te beperken. Wij zullen dan stoppen met het verwerken van deze persoonsgegevens, totdat we er met elkaar uit zijn.
 • U kunt ook gebruik maken van dit recht wanneer wij uw gegevens behoren te wissen, maar u hebt liever dat wij de verwerking beperken. De keuze is aan u.
 • Mocht u de persoonsgegevens nodig hebben voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, maar wij staan op het punt deze gegevens te verwijderen, dan kun u ons verzoeken deze gegevens toch te bewaren, maar de verwerking te beperken.
 • Wanneer u gebruik maakt van uw recht op bezwaar, omdat u meent daarvoor zwaarwegende belangen te hebben, kun u tegelijkertijd verzoeken om beperking. Wij stoppen de verwerking dan totdat we u antwoord kunnen geven wiens belang zwaarder weegt.

4.3 Recht op bezwaar

U kunt tegen de volgende verwerkingen bezwaar maken 1) Direct marketing, 2) verwerkingen gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang en 3) verwerkingen met betrekking tot wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Alleen het recht op bezwaar ten behoeve van direct marketing is absoluut. Wanneer u bezwaar maakt tegen direct marketing stoppen we direct met het verwerken van deze persoonsgegevens. U kunt op de overige twee gronden alleen bezwaar maken als u van mening bent dat in uw specifieke geval uw belangen zwaarder wegen. Geef ons bij het indienen van een verzoek dan ook gemotiveerd aan waarom het in uw specifieke situatie van belang is dat we stoppen met de verwerking.

4.4 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer u persoonsgegevens door ons op een geautomatiseerde manier (systeem) worden verwerkt, u ons de gegevens hebt verstrekt én als u hiervoor toestemming heeft gegeven, of we verwerken deze gegevens ter uitvoering van een overeenkomst, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens aan u over te dragen. Mocht u dit willen, kun u ons daarnaast ook verzoeken deze gegevens direct over te dragen aan een andere partij.

4.5 Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wij zetten ons te allen tijden in om uw privacy te waarborgen. Merkt u dat wij toch nog verbeterpunten hebben als het gaat om Uw privacy, dan horen wij dit graag van u. Wij hopen dan in overleg met u tot een oplossing te kunnen komen. Pakt u het liever op een andere manier aan, dan kun u er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zullen u dan verder helpen.

5. Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites, zoals Facebook, Twitter, en YouTube. Deze Privacy & Cookie Verklaring geldt alleen voor deze website en wij raden u aan het Privacy beleid van de websites waarnaar verwezen wordt ook te raadplegen.

6. Wijzigingen in de Privacy & Cookie Verklaring

Deze tekst en de hieruit voortvloeiende principes kunnen op elk moment door Jansen Machinehandel B.V. gewijzigd worden. Wij raden u om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen.

Versie december 2018